Zonder kleur – without color

Een aparte uitdaging vormt de zwart – wit fotografie.
Meer kijken naar contrasten,vormen, lijnen en textuur
Kijken zonder kleur. 

A separate challenge is black and white photography.
More looking at contrasts, shapes, lines and texture
Watch without color.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.