witte – white

Puurheid, frisheid, helderheid en eenvoud zijn vaak betekenissen die aan witte bloemen worden gegeven.
Een mooie gedachte. En al sinds de oudheid een gebruik om aan een ander iets duidelijk te maken.
En of je nu waarde hecht aan symbolische betekenissen of niet, voor mij blijven bloemen een genot om naar te kijken.

Purity, freshness, clarity and simplicity are often meanings given to white flowers.
A nice thought. And since ancient times a use to make something clear to someone else.
And whether you value symbolic meanings or not, flowers remain a pleasure to me to look at.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.