Straô rijden – beach riding

Het Straô-rieën (strandrijden) is een traditie die alleen op Schouwen in Zeeland plaatsvindt.
Vroeger reden jonge boeren en knechten op hun vrije zondag met hun werkpaarden de zee in om de voeten
te wassen na de winter op stal te hebben gestaan.
Men geloofde in de reinigende en genezende kracht van het zeewater.
Volgens volksgeloof was het ook goed tegen nachtmerries. De betovering werd door het zeewater verbroken.
Eén van de eerste vermeldingen van Straô stamt uit 1643. Het paardrijden op zondag werd later ongepast gevonden.
Rond 1955 werd de Straô verplaatst naar de zaterdagen om bezoekers te trekken om zo te voorkomen dat deze traditie zou verdwijnen.Tegenwoordig zijn de paarden op de boerderijen vervangen door moderne trekkers. Er rijden nu ook veel andere paardenliefhebbers mee, waardoor er in plaats van alleen Zeeuwse ook andere paarden en pony’s te zien zijn in de lange stoeten. De meeste mooi versierd.

 

The Straô (beach riding) is a tradition that only takes place on Schouwen.
A former island in the province of Zeeland in the Netherlands.
In the past, young farmers and farm laborers rode into the sea on their free Sunday with their workhorses to wash their feet after having been in the stable for the winter.
They believed in the cleansing and healing power of seawater.
According to popular belief, it was also good against nightmares. The enchantment was broken by the seawater. One of the first indications of Straô dates from 1643. But horse riding on Sunday was later found to be inappropriate.
Around 1955 the Straô was moved to the Saturdays to attract visitors and thus prevent this tradition from disappearing. Nowadays the horses on the farms have been replaced by modern tractors.
Many other horse lovers join. So that instead of only workhorses, other horses and ponies can be seen in the long parades. Most horses beautifully decorated.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.