Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard is een eiland en een toekomstige gemeente in de provincie Zuid Holland. Het heeft sinds 2005 de status van Nationaal Landschap.

In tegenstelling tot een nationaal park is het nationaal landschap niet louter gericht op natuurontwikkeling, maar op een integrale ontwikkeling van wonen, werken, recreatie, landbouw en natuur. De woonkernen, bedrijven en kassen zijn hier dus onderdeel van het nationaal landschap.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.