Terugblik 2022 – Review 2022

Natuurlijk maakte ik weer heel wat close-up foto´s.
Of course I took a lot of close-up photos again.

We maakten heerlijke bos en-strandwandelingen. 
We made wonderful forest and beach walks.


In februari brachten we een bezoek aan China Lights in Emmen.
In February we visited China Lights in Emmen.

Dansende en springende koeien die na de winter weer naar buiten mochten.
Dancing and jumping cows that were allowed to go outside again after the winter.

Honderden en misschien wel duizenden spreeuwen verzamelden zich in prachtige “ wolken “.
Hundreds and perhaps thousands of starlings gathered in beautiful “clouds“.

Hoewel we al een tijdje gestopt zijn met onze paardensport, bezochten we enkele paardensport evenementen.
Although we have stopped our equestrian sport for a while, we visited a few equestrian events.

Aangespannen wedstrijd in Gilze in Noord Brabant.  Driving competition in Gilze in North Brabant.

Ringrijden in Middelburg in Zeeland. Ring riding in Middelburg in Zeeland.

Met aangespannen paarden in Meliskerke in Zeeland. Mooie klederdrachten.
With harnessed horses in Meliskerke in Zeeland. Beautiful traditional costumes.


De Military in Boekelo in Overijssel. The Military in Boekelo in Overijssel.

En we keken op het strand van Scheveningen naar reusachtige vliegers.
And we watched giant kites on the beach of Scheveningen.

En als sluitstuk van het jaar was er het kerstdiner met de hele familie. 
And at the end of the year there was Christmas dinner with the whole family.


Ik wens iedereen een mooi en gezond 2023 ! I wish everyone a beautiful and healthy 2023!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.